Pozvánka na valnou hromadu

Dne 20.11. v 16:00 hod se na hřišti koná valná hromada.

Program valné hromady:             Zahájení

Volba předsednictva valné hromady

Volba návrhové komise

Volba zapisovatele

Schválení programu valné hromady

Zpráva o činnosti TJ v roce 2019

Zpráva o hospodaření v roce 2019

Zpráva KRK

Diskuse

Usnesení

 

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.